Illustrationer ILLUSTRATIONS

MEDICINALVÄXTER MEDICAL PLANTS
Illustrationer till en interaktiv station om medicinalväxter i en musei-utställning.

Illustrations for an interactive station in a museum exhibition.

ILLUSTRATIONER I TIDNINGAR ILLUSTRATIONS FOR MAGAZINES

Illustrationer till diktsviten "Ting" av Astrid Skoglund. Ordfront.

Illustrationer i tidskriften Karavan. Illustrations for the Litterature magazine Karavan.

Serier för tidskriften Bang. Comics for the magazine Bang.