Ljudkonst SOUND ART

Detta stycke är ett collage av två kvinnors beskrivningar av sina barndomshem. Utifrån deras beskrivningar skapas ett nytt minne, ett nytt möjligt barndomshem.
Stycket handlar också om den stora andelen slump som en ingrediens i formandet av våra liv...

The piece is a collage of two women describing their childhood home, out of their description is made a totally new memory of another possible childhood home.
The piece is also about the big amount of chance that is involved in the shaping of our lives...

De intervjuade är: Monika Hedberg och Shler Arif. Stort tack till er!

The interviewed are Monika Hedberg and Shler Arif. Thank you!

LYSSNA HÄR LISTEN HERE

I´m creating a fictitious house in Fredrikstad, by combining descriptions of two houses in two different rural places in western Sweden. These two places are forming the shape of triangle together with Fredrikstad.


A man is describing a house in Skillingsfors, Värmland - a big old farmhouse with portraits of the former inhabitants on the walls in the dining room with it´s painted ceiling and iron stove. The portraits are looking at you, with the kind of eyes that tell you to do better! The house has been in the man´s family for hundreds of years, and after a period of complex ownership and tension, the farmhouse is now taken care of by one of the relatives.


A woman is describing a house in Hedekas, Bohuslän. It´s an old house where the woman spent one summer with her parents who invested a lot of dreams and hopes in this house. But, of that came nothing. Instead that house became a symbol of failure and disappointment in her family.


Combining these two descriptions I am creating a third house in Fredrikstad, a house that is floating in a dreamworld - free from guilt, conflicts and crashed dreams.

LYSSNA HÄR LISTEN HERE

Jättarna och fåglarna är ett platsspecifikt ljudverk där jag har spelat in ljud från Sigtunastiftelsen.

Därefter har jag bearbetat ljuden, lagt till mina egna subjektiva berättelser och tolkningar och nu ger jag tillbaka ljuden till platsen. Det är ett sätt att ta vara på det dolda; att visa upp det osynliga, och att bygga något nytt av upphittade fragment. Detta ljudverk upplevs genom att du med en MP3-spelare/smartphone och hörlurar vandrar runt kring Sigtunastiftelsen och får ta del av ett antal korta ljudslingor som avlyssnas på specifika platser. Ljudpromenaden tar ca 13 min.

Börja utanför biblioteket. Efter varje avslutat stycke hörs en knackning, då kan du pausa spelaren och gå vidare till nästa plats och lyssna på nästa stycke.

Tack:

Jättarna - Inleds med en strof om en sjunken teater ur en efterlämnad dikt av Gunnar Ekelöf från 1964, publicerad i En självbiografi 1971. Bee - en liten bit av Niel Youngs låt Out on the weekend från albumet Harvest från 1972. Livet/Döden - Esbjörn Börjeson Hedberg sjunger.

LYSSNA HÄR LISTEN HERE BIBLIOTEKET FRILUFTSKYRKAN BIKUPAN ROSENGÅRDEN VALVET