Offentlig konst PUBLIC ART

SKISSER FRÅN PÅGÅENDE ARBETE MED KONSTNÄRLIG GESTALTNING I LINKÖPING
SKETCHES FROM AN ONGOING PUBLIC ART PROJECT IN LINKÖPING

DOKUMENTATION FRÅN KONSTPEDAGOGISKT PROJEKT SIGTUNA KOMMUN
DOCUMENTATION FROM A ART PEDAGOGY PROJECT IN SIGTUNA MUNICIPALITY

2014 DELTOG JAG MED LJUDVERKET TRIANGEL I GALLERI RUTHS DRIVE IN FOR LYDKUNST I FREDRIKSTAD, NORGE


IN 2014 I PARTICIPATED WITK THE SOUND PIECE TRIANGLE IN GALLEY RUTHS DRVIE IN FOR SOUND ART IN FREDRIKSTAD, NORWAY

2016 DELTOG JAG MED LJUDVERKET Vinden för oss - förflyttning och slumpGALLERI RUTHS DRIVE IN FOR LYDKUNST PÅ LAND ART REBILD, DANMARK.


IN 2016 I PARTICIPATED WITH THE SOUND PIECE The wind takes us - movement and chance IN GALLERY RUTHS DRIVE IN FOR SOUND ART IN REBILD, DENMARK.