Om mig ABOUT ME

JAG ÄR VERKSAM SOM KONSTNÄR, KONSTPEDAGOG OCH ILLUSTRATÖR.
I´'M AN ARTIST, ART PEDAGOGUE AND ILLUSTRATOR

Kontakt/Contact: anna(at)annahedberg.se @annahillevi_art
CV

OM HUR JAG TÄNKER OM MIN KONST ARTIST STATEMENT

"NATUREN ÄR FULL AV OAVSLUTADE PROJEKT" ÄR ETT PÅGÅENDE - STÄNDIGT VÄXANDE - KONSTPROJEKT SOM KAN OMFATTA MÅNGA OLIKA TEKNIKER OCH SAMMANHANG. JAG INSPIRERAS AV NATURENS MÅNGFALD OCH DESS IBLAND OFÖRUTSÄGBARA FORMER OCH FENOMEN. DET LIGGER OCKSÅ NÅGOT FÖRLÅTANDE I TITELN; ALLT PÅGÅR LIKSOM SAMTIDIGT I NATUREN, OLIKA PROCESSER PÅBÖRJAS OCH AVSLUTAS OM VARTANNAT.

DETTA LIGGER OCKSÅ I LINJE MED HUR JAG JOBBAR MED MIN KONST LIKSOM I SKAPANDET TILLSAMMANS MED ANDRA I KONSTPEDAGOGISKA PROJEKT; MED ÖPPENHET FÖR DET SOM SKER I STUNDEN, OCH MED FOKUS PÅ PROCESSEN.

"NATURE IS FULL OF UNFINISHED PROEJCTS" IS AN ONGOING - EVER-GROWING - ART PROJECT THAT CAN INCLUDE SO MANY DIFFERENT TECHNIQUES AND CONTEXTS. I AM INSPIRED BY NATURE'S DIVERSITY AND IT'S SOMETIMES UNPREDICTABLE SHAPES AND PHENOMENA. THERE IS ALSO SOMETHING FORGIVING IN THE TITLE; EVERYTHING IS GOING ON AT THE SAME TIME IN NATURE, DIFFERENT PROCESSES BEGIN AND END AT THE SAME TIME.

THIS IS ALSO IN LINE WITH HOW I WORK WITH MY ART AND IN CREATIVE PROECESSES WITH OTHERS IN ART PEDAGOGICAL PROJECTS; WITH OPENNESS FOR WHAT HAPPENS IN THE MOMENT, AND WITH FOCUS ON THE PROCESS.