Teckningar dRAWINGS

SKISSER FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING SKETCHES FOR PUBLIC ART

NATUREN ÄR FULL AV OAVSLUTADE PROJEKT NATURE IS FULL OF UNFINISHED PROJECTS
Teckningar med blyerts, tusch och akvarell på papper. Drawings with pencil, ink and watercolor.

HÅRIGA HAIRY
Teckningar - tusch på papper.
Drawings - ink on paper.

FRÅN MITT SKISSBLOCK FROM MY SKETCH BOOK